Ceresit CS 7

Popis produktu:

Akrylový tmel 280ml.

Skladem: Ano

Detailní popis produktu:

Ceresit CS 7 je jednosložková spojovací výplň na bázi akrylové disperzní hmoty - pro interiér a exteriér.

Charakteristika:

 • vysoce elastický
 • přetíratelný barvami
 • vysoká přídržnost
 • voděodolný
 • šetrný k životnímu prostředí
 • pro interiér i exteriér

Oblast použití:

 • určen pro vyplnění prasklin a trhlin ve zdivu, omítkách, dřevu
 • k vyplňování spár tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny
 • velmi vhodný k vyplnění spár mezi prvky ze dřeva, plastu i hliníku (ostění, rámy, parapety, lemovací lišty apod.) a zdivem nebo omítkou
 • má vysokou přídržnost ke všem vyzrálým, pórovitým a nasákavým materiálům, jako jsou např. pórobeton, sádra, pískovec, dřevotřísky, sádrokarton případně malířské nátěry a barvy, keramické obklady a polystyrén
 • jeho použití se doporučuje k vyplnění spár mezi rámy a izolačními deskami při zateplování budov
 • může být aplikován v interiéru i exteriéru, ale pouze na místech nepodléhajících pnutí, s minimálními nároky na roztažnost
 • zaschlý tmel je možno přetírat barvami, přelepit nebo přestěrkovat
 • nepoužívejte k vyplnění dilatačních spár nebo pracujících trhlin
 • nedoporučuje se použití v místech trvale zatížených vlhkostí

Příprava podkladu:

 • nanášejte na podklady suché, zbavené substancí ovlivňujících přídržnost jako tuky, živice, prach (v těchto případech je podklady třeba odmastit)
 • znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností odstraňte, v případě nutnosti podklad odmastěte a umyjte
 • spáry a okraje trhlin nebo prasklin očistěte a rozšiřte tak, aby jejich rozměr činil min. 4,5 x 4,5 mm
 • tloušťka vyplnění spáry by měla být stejná s její šířkou, (min. však 4,5 mm)
 • okraje spár je možno ohraničit lepicí páskou, což usnadňuje odstranění přebytků tmelu z okolí

Zpracování:

 • artuše CS 7 odšroubujte aplikační nástavec a odřízněte uzávěr na horním konce
 • nástavec našroubujte zpět a podle šířky spár šikmo seřízněte na odpovídající průměr
 • kartuši vložte do vytlačovací pistole a těsnicí tmel vytlačte do spár tak, aby pod tmelem nezůstaly dutiny
 • v průběhu 15 minut okolí spáry lehce navlhčete čistou vodou
 • stěrkou namočenou ve vodě, tahem v jednom směru, přebytečný materiál odstraňte
 • při použití lepicí pásky ji ihned po přehlazení odstraňte
 • čerstvý tmel smyjte vodou
 • zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky
 • při delším přerušení prací našroubujte uzávěr na špičku stříkacího nástavce
 • při opětovném použití odstraňte vytvrzený materiál z aplikačního nástavce
 • otevřená balení doporučujeme zpracovat v co nejkratším čase

Další informace:

 • spotřebujte do 12 měsíců od data výroby (vyznačeno na obalu)
 • skladujte v suchém a chladném prostředí při teplotě od +5°C do +25°C v originálních neotevřených obalech
 • nevhodný na tmelení spojů trvale vystavených působení vody
 • více informací naleznete v technickém listu. Hustota = 1,62 g/cm3. VOC = 15,2 g/l
 • uchovávejte mimo dosah dětí
 • při kontaktu s kůží omyjte vodou a mýdlem
 • při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou, při požití vypláchněte ústa, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře

Cena včetně DPH 55,00 Kč
Cena bez DPH 45,45 Kč
přidat do košíku
Novinky
2010
VE STÁTNÍ SVÁTEK ZAVŘENO
sobotu 17. 11. 2018
máme ZAVŘENO.
archiv novinek
akce
Vnější průměr 60mm.
detail
5,30,- Kč