Ceresit CS 7

Popis produktu:

Akrylový tmel 280ml.

Skladem: Ano

Detailní popis produktu:

Ceresit CS 7 je jednosložková spojovací výplň na bázi akrylové disperzní hmoty - pro interiér a exteriér.

Charakteristika:

 • vysoce elastický
 • přetíratelný barvami
 • vysoká přídržnost
 • voděodolný
 • šetrný k životnímu prostředí
 • pro interiér i exteriér

Oblast použití:

 • určen pro vyplnění prasklin a trhlin ve zdivu, omítkách, dřevu
 • k vyplňování spár tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny
 • velmi vhodný k vyplnění spár mezi prvky ze dřeva, plastu i hliníku (ostění, rámy, parapety, lemovací lišty apod.) a zdivem nebo omítkou
 • má vysokou přídržnost ke všem vyzrálým, pórovitým a nasákavým materiálům, jako jsou např. pórobeton, sádra, pískovec, dřevotřísky, sádrokarton případně malířské nátěry a barvy, keramické obklady a polystyrén
 • jeho použití se doporučuje k vyplnění spár mezi rámy a izolačními deskami při zateplování budov
 • může být aplikován v interiéru i exteriéru, ale pouze na místech nepodléhajících pnutí, s minimálními nároky na roztažnost
 • zaschlý tmel je možno přetírat barvami, přelepit nebo přestěrkovat
 • nepoužívejte k vyplnění dilatačních spár nebo pracujících trhlin
 • nedoporučuje se použití v místech trvale zatížených vlhkostí

Příprava podkladu:

 • nanášejte na podklady suché, zbavené substancí ovlivňujících přídržnost jako tuky, živice, prach (v těchto případech je podklady třeba odmastit)
 • znečištění a vrstvy s nedostatečnou přídržností odstraňte, v případě nutnosti podklad odmastěte a umyjte
 • spáry a okraje trhlin nebo prasklin očistěte a rozšiřte tak, aby jejich rozměr činil min. 4,5 x 4,5 mm
 • tloušťka vyplnění spáry by měla být stejná s její šířkou, (min. však 4,5 mm)
 • okraje spár je možno ohraničit lepicí páskou, což usnadňuje odstranění přebytků tmelu z okolí

Zpracování:

 • artuše CS 7 odšroubujte aplikační nástavec a odřízněte uzávěr na horním konce
 • nástavec našroubujte zpět a podle šířky spár šikmo seřízněte na odpovídající průměr
 • kartuši vložte do vytlačovací pistole a těsnicí tmel vytlačte do spár tak, aby pod tmelem nezůstaly dutiny
 • v průběhu 15 minut okolí spáry lehce navlhčete čistou vodou
 • stěrkou namočenou ve vodě, tahem v jednom směru, přebytečný materiál odstraňte
 • při použití lepicí pásky ji ihned po přehlazení odstraňte
 • čerstvý tmel smyjte vodou
 • zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky
 • při delším přerušení prací našroubujte uzávěr na špičku stříkacího nástavce
 • při opětovném použití odstraňte vytvrzený materiál z aplikačního nástavce
 • otevřená balení doporučujeme zpracovat v co nejkratším čase

Další informace:

 • spotřebujte do 12 měsíců od data výroby (vyznačeno na obalu)
 • skladujte v suchém a chladném prostředí při teplotě od +5°C do +25°C v originálních neotevřených obalech
 • nevhodný na tmelení spojů trvale vystavených působení vody
 • více informací naleznete v technickém listu. Hustota = 1,62 g/cm3. VOC = 15,2 g/l
 • uchovávejte mimo dosah dětí
 • při kontaktu s kůží omyjte vodou a mýdlem
 • při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou, při požití vypláchněte ústa, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře

Cena včetně DPH 55,00 Kč
Cena bez DPH 45,45 Kč
přidat do košíku
akce
Samolepící těsnění oken a dveří.
detail
5,90,- Kč