Lepidlo Pattex Extreme FIX TOTAL

Popis produktu:

Montážní lepidlo 440g.

Skladem: Do 5 dnů

Detailní popis produktu:

Pattex Fix Extreme Total je jednosložkové flexibilní univerzální montážní lepidlo pro interiér i exteriér srecepturou FlexTec®.

 • je určeno k lepení většiny savých i nesavých materiálů, jako jsou cihla, keramika, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, sádrokarton, překližka, přírodní kámen (tloušťka min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, tvrzené PVC, polystyren, sklo, plasty, lakované povrchy, zrcadla
 • dále lze použít k vyplnění spár v kovových i dřevěných konstrukcích, ventilacích a klimatizacích, kde není vyžadován pohyb spoje
 • lze nanášet i na vlhké podklady
 • u plastů a povrchově upravených materiálů doporučujeme provést test lepení
 • nedoporučujeme použití na PE, PP, PTFE, akrylové sklo, měď, mosaz a měkčené PVC. - Instant Tack© - vysoká počáteční pevnost 350 kg/m² (měřeno vlaboratořích Henkel: 35 g/cm²)

Vlastnosti:

 • pro interiér i exteriér
 • nestéká
 • korekce spoje možná po dobu několika minut
 • vytvrzuje vzdušnou vlhkostí
 • lepí širokou škálu materiálů
 • pro senzitivní povrchy
 • flexibilní
 • pro savé i nesavé povrchy
 • po vytvrzení přetíratelné a brousitelné
 • neobsahuje isokyanáty a rozpouštědla
 • vyplňuje trhliny
 • tlumí zvuk i vibrace
 • použitelné i na vlhký podklad
 • nepropadá se

Příprava povrchu:

 • lepený povrch musí být čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty
 • případnou usazenou vodu je nutno nejprve z povrchu setřít
 • pomocí vhodného čističe odstraňte z povrchu prach a nečistoty, případně povrch obruste a následně setřete prach
 • v případě potřeby před aplikací zakryjte plochy kolem spoje fólií nebo páskou
 • zkontrolujte přilnavost povrchových nátěrů
 • vytvrzení spoje je závislé na přítomnosti vlhkosti (vzdušené nebo z podkladu)
 • práce provádějte při teplotě od +5 °C do +40 °C
 • čerstvé zbytky lepidla ihned odstraňte pomocí vody s velkým množstvím čisticího prostředku, lihem nebo jiným vhodným rozpouštědlovým čističem
 • vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky
 • v případě lepení na lakované a jinak povrchově upravené podklady nebo v případě přetírání vytvrzeného lepidla doporučujeme provést test kompatibility produktů
 • u barev a laků vytvrzujících vzdušným kyslíkem může dojít při přetírání k prodloužení doby jejich vytvrzení, k barevným odchylkám a lepkavosti jejich povrchu
 • vytvrzené lepidlo Pattex Fix Extreme Total přetírejte až po jeho úplném vytvrzení

Nepoužívejte pro:

 • zasklívání, na bitumenové podklady nebo podklady uvolňující oleje, plastifikátory a rozpouštědla
 • nevhodné pro použití v trvalém kontaktu s vodou nebo v kontaktu stlakovou vodou, např. v bazénech, v potrubí apod
 • nepoužívejte pro vyplňování spár sanitární techniky a obkladů v koupelnách
 • lze lepit zrcadla, která splňují normu EN 1036-1
 • v případě neznámé kvality zrcadla nebo velkých projektů konzultujte vhodnost použití s výrobcem
 • po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte namísto určené obcí k ukládání odpadu

První pomoc:

 • při kontaktu s pokožkou omyjte vodou amýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem
 • při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře
 • při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře

Technické údaje:

 • báze Flextec-Polymer (silanový polymer vytvrzující vzdušnou vlhkostí)
 • barva bílá
 • zápach slabý alkoholový
 • teplota zpracování +5 °C až +40 °C (vzduchu i podkladu)
 • konzistence nepropadající se pasta
 • hustota cca 1,65 g/cm2 (dle ISO 2811-1)
 • zaschnutí na povrchu cca 10 min
 • otevřená doba cca 15 min
 • doba vytvrzení cca 2 mm./24 hod
 • okamžitá přilnavost cca 35 g/cm2 (350 kg/m2)
 • vyplňuje spáry až do 20mm
 • tvrdost (Shore A, ISO 868) cca 60- 100%
 • modul pružnosti (DIN 53504) cca 1,5 N/mm2
 • pevnost v tahu (DIN 53504) cca 1,6 N/mm2
 • konečná pevnost (DIN EN 205) cca 2,0 N/mm2
 • tepelná odolnost -30 °C až +80 °C, krátkodobě až +100 °C
 • orientační spotřeba cca 300 g/m2- Smrštění (ISO 10563) cca -3%

Upozornění:

 • tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků
 • ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti
 • je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace

Cena včetně DPH 159,00 Kč
Cena bez DPH 131,40 Kč
přidat do košíku
akce
Samolepící těsnění oken a dveří.
detail
5,90,- Kč